ΘΕΙΪΚΗ ΑΜΜΩΝΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ

21-0-0
Λίπασμα Ε.Κ.


Άζωτο (Ν) 20,70 min
Θείο (S) 23.00 min

 Συσκευασία: 50kg
 

ΟΥΡΙΑ PRILLED

46-0-0
Λίπασμα Ε.Κ.

Άζωτο ολικό (Ν) 46% Ουρικό (Ν) 46%
Διουρία max 1%
Συσκευασία: 40kg
 

ΟΥΡΙΑ ΚΟΚΚΩΔΗ

46-0-0
Λίπασμα Ε.Κ.

Άζωτο ολικό (Ν) 46% Ουρικό 46%
Διουρία max 1%
Συσκευασία: 40kg
 

FERTIL TOP

27-0-0 + 4,8 MgO
Ασβεστούχος Νιτρική Αμμωνία
Λίπασμα Ε.Κ.
Άζωτο (Ν) 27%, Αμμωνιακό 13,5%, Νιτρικό 13,5%
Συσκευασία: 50kg
 

FERTIL TOP

0-20-0
Απλό Υπερφωσφορικό
Λίπασμα Ε.Κ.
Φώσφορος ολικός (P2O5) 20%, υδατοδιαλυτός 90%
Θειϊκός Ανυδρίτης (SO3) 28%
Συσκευασία: 50kg
 

FERTIL TOP

0-46-0
Τριπλό Υπερφωσφορικό
Λίπασμα Ε.Κ.

Φώσφορος ολικός (P2O5) 46%, υδατοδιαλυτός 95%
Συσκευασία: 40kg
 

FERTIL TOP

15-15-15
Λίπασμα Ε.Κ.


Άζωτο (Ν) 15%, Νιτρικό 6,5%, Αμμωνιακό 8,5%
Φώσφορος ολικός (P2O5) 15%, υδατοδιαλυτός 9%
Κάλιο 15%, υδατοδιαλυτό 15%
Συσκευασία: 40kg
 

powered by RouaMat[.gr]